شما می توانید از طریق انتخاب یکی از موارد ذیل شکایت خود را نسبت به مشکلاتی که در فروشگاه هستند را با ما در میان بگذارید تا سریعا نسبت رفع آن مشکل اقدام شده ، و مرتفع گردد .

موبایل : 09350800799

تلفن ثابت :  01342626161

ایمیل : info@market-city.ir